TERMENI ȘI CONDIȚII

Accesul și utilizarea site-ului sunt reglementate exclusiv de termenii și condițiile de mai jos. 

Termenii și condițiile cuprind și se iau în considerare împreună cu urmăroarele subgrupe:

DREPTURI DE AUTOR, MARCA ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Website-ul www.angelicsign.com ( denumit în continuare SITE-ul) este proprietatea Ramona Popescu ( denumită în continuare Administrator), fondator al companiei S.C. SIMBERA SRL, cu sediul in Ploiești, str. Poștei nr.7, jud.Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova cu nr. J29/884/2002, CUI 148831875.

Întregul conținut al SITE-ului (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi etc.) este în proprietatea Administratorului și este protejat conform Legii drepturilor de autor și a altor legi privind dreptul de proprietate intelectuală.

Angelicsign® este marcă înregistrată pe teritoriul României.

Combinarea acestora (design-ul site-ului) precum și numele site-ului sunt proprietatea exclusivă a Administratorului site-ului și este protejată de aceleași legi. Orice utilizare neautorizată a mărcii angelicsign® sau a conținutului SITE-ului constituie o încălcare a dreptului de autor și a mărcilor. Se permit legături către acest site, cu anunțarea prealabilă a Administratorului și obținerea unui accept scris prin email.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de Administrator, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa  contact@angelicsign.com.

CONȚINUTUL SITE-ULUI

Utilizarea SITE-ului, logarea și accesul la servicii și produse reprezintă acceptarea tacită a acestor termeni și condiții, cu toate consecințele juridice care decurg din acceptarea lor.

Conținutul paginilor acestui SITE este dedicat informării și utilizării personale.

Este interzisă copierea, reproducerea, distribuirea, modificarea, publicarea, transmiterea, crearea a ceva derivat din orice informații sau servicii obținute de pe sau prin intermediul site-ului în scopul obținerii de venit prin metodă directă sau indirectă, fără acordul expres al Administratorului. Accesul la acest site este liber și va permite să vizualizați sau să transmiteți informații existente pe acest site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Administratorul site-ului își rezervă dreptul, pe baza unilaterală, să modifice, amendeze sau să actualizeze Termenii și Condițiile în orice moment, fără a anunța în prealabil membrii înregistrați. Ne rezervăm de asemenea dreptul de a amenda, adaugă sau șterge orice aspect al siteului în orice moment, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest SITE. În cazul în care continuați să utilizați acest site și după revizuire, înseamnă că ați acceptat pe deplin termenii de utilizare, inclusiv modificările survenite.

Este strict interzis să folosiți sau să contactați acest site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Administratorul asigură protecția datelor dumneavoastră personale și se angajează să le folosească exclusiv în beneficiul clienților, în scopul declarat al acestui SITE: oferire de servicii dezvoltare personală, cursuri și comenzi produse.

Pe SITE sunt implementate măsurile de protecție necesare conform Regulamentului european privind protecția datelor personale. 

Administratorul Ramona Popescu și companiile implicate în comercializarea serviciilor și produselor de pe SITE, S.C. SIMBERA SRL și S.C. AHL GLOBAL PRODUCTION S.R.L asigura protecția datelor dumneavoastră personale și se angajează să le folosească exclusiv în beneficiul clienților, în scopul declarat al acestui SITE: oferire de servicii dezvoltare personală, cursuri și comenzi produse.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Administratorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale furnizate şi numai pentru scopurile specificate: emiterea facturii fiscale pentru produse și servicii, detalii referitoare la organizarea cursurilor, informarea asupra stării comenzii şi expedierea către client, în cazul produselor, precum și pentru transmiterea de informații legate de activitatea Administratorului, în cazul newsletter.

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a transmite membrilor înregistrați la secțiunea „Newsletter” noutăți referitoare la serviciile și activitatea sa prin mesaje electronice. Informația colectată prin diferite secțiuni cum ar fi „Contact” este utilizată exclusiv pentru a putea răspunde solicitărilor transmise de vizitatori.

Refuzul oferirii informaţiilor atrage imposibilitatea onorării comenzilor, precum și imposibilitatea înscrierii la cursurile și serviciile oferite prin Site.

www.angelicsign.com nu reține și nu stochează datele de card ale clienților.

Administratorul nu va face publice, nu va vinde și nu va transmite mai departe informațiile referitoare la datele cu caracter personal ale clienților și nici conținutul corespondenței cu aceștia. Datele cu caracter personal oferite de vizitatori/ clienți vor fi oferite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.

Conform Legii nr. 677/2001, clienţii au dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării de date personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Eliminarea din baza de date a datelor personale ale unui client se face în baza solicitării sale scrise, expediate electronic pe adresa contact@angelicsign.com. Ştergerea definitivă a datelor cu caracter personal din baza de date i se va confirma clientului.

Pentru mai multe informații privind protecția datelor, puteți consulta pagina noastră Acord GDPR, dedicată protecției datelor cu caracter personal și confidențialității accesând aici.

POLITICA DE COOKIE-uri

Pentru îmbunătățirea experienței vizitatorilor, SITE-ul poate folosi tehnologiile standard denumite „cookies” pentru a colecta informații despre modul de folosire a SITE-ului. Un cookie este un fișier text, care este stocat pe calculatorul vizitatorului, dacă browserul (Firefox, InternetExplorer, Chrome sau Opera, etc.) permite acest lucru şi poate fi trimis către baza de date a site-ului vizitat, pentru identificarea utilizatorului. Pentru detalii Politica Cookie, accesați aici

Un cookie nu poate fi citit de un alt site care nu a creat acel cookie. Un cookie nu se comportă ca un virus sau ca alte programe de capturare a Informațiilor de Identificare Personală aflate pe calculatorul utilizatorului.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de Administrator utile în legătură cu conținutul site-ului său și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri ( link-uri) se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. Administratorul nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său. Nu putem fi responsabili pentru conținutul informațiilor prezentate pe acele site-uri.

RESPONSABILITATE

Toate informațiile prezentate pe site au caracter suplimentar și informativ și nu înlocuiesc medicina tradițională, ele acoperind în principal aspecte de dezvoltare personală. Este în interesul dumneavoastră să consultați un reprezentant al medicinei tradiționale, în cazul în care vă confruntați cu probleme fizice, de natură medicală. Acest SITE nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de prejudiciu rezultat în urma accesării informațiilor și serviciilor prezentate în site.

ALȚI TERMENI

Depunem eforturi pentru a asigura funcționarea site-ului în cele mai bune condiții. Însă Administratorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care acest SITE va fi temporar indisponibil din cauza unor probleme tehnice care depășesc aria de control a Administratorului.

Dacă nu agreați Politicile site-ului www.angelicsign.com postate aici, vă rugăm să nu utilizați acest SITE și niciun serviciu sau produs oferit prin intermediul său. Utilizarea SITE-ului de către dumneavoastră indică acceptarea acestor “Termeni și Condiții”.

Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.