Acord GDPR

Termenii și condițiile generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul www.angelicsign.com și Ramona Popescu prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislației în vigoare, confidențialitatea datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată fiind garantate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul încheierii și executării Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate în scopul executării prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare și încasarea valorii Serviciilor și a produselor de pe site, relații cu clienții, verificarea și recuperarea debitelor, orice alte prelucrări necesare pentru bună desfășurare a relației contractuale. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar și alte informații furnizate de Utilizator, prin prezentul contract (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. mobil) vor putea fi prelucrate de Administrator cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri:

  • remarketing și urmărirea utilizatorilor
  • efectuarea de comunicări comerciale
  • comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau când este considerată o necesitate (de ex în cazul unei probleme tehnice sau neautorizate) pentru produsele și serviciile oferite de Administrator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcție de identificare generală. Datele personale cu funcție de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/împuternicitului în sistemele de prelucrare ale site-ului și ale lui Administratorului, pentru realizarea operațiunilor de facturare, respectiv cele care sunt necesare sau în legătură cu executarea Contractului.

Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate. SITE-UL nu colectează date cu caracter personal fără acordul prealabil al utilizatorilor.

Utilizatorul are următoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

– dreptul la informare și acces;

– dreptul de intervenție asupra datelor;

– dreptul la rectificare;

– dreptul la ștergerea datelor;

– dreptul la restricționarea prelucrării;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, veți înainta către Administrator o cerere scrisă, la adresa de email contact@angelicsign.com.

Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.